ЕКИП

ОРГАНИЗАТОРИ

E-commerce Success Foundation
Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Българска Стопанска Камара
ECOMMERCE EUROPE

ПАРТНЬОРИ

Mastercard са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
gombashop.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ICN.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ЕКОНТ са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
awaton са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
emag са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ИАНМСП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Microinvest са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
serpact са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
mailbg са партньори в бизнес програмата E-commerce Success
economybg са партньори в бизнес програмата E-commerce Success
actualno.com са партньори в бизнес програмата E-commerce Success

МЕНТОРИ

Николай Бакалов | Основател "E-commerce Success"

Николай Бакалов

основател на „E-commerce Success“

доц. Тодор Ялъмов | зам. декан Стопанския Факултет на СУ

доц. Тодор Ялъмов

зам. декан Стопанския Факултет на СУ

Жанет Найденова | Председател на БЕА

Жанет Найденова

Председател на БЕА

ЛЕКТОРИ

E-commerce Success Foundation
Софийски университет
BEA
Mastercard са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
gombashop.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ICN.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
DHL са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
emag са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ИАНМСП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ЕКОНТ са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Microinvest са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
awaton са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Viber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
acceladigital са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
serpact са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
JNN Consult са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
seomax са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
m-LAB са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
SoCyber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
eDesign са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Вълчанова e лектор в бизнес програмата E-commerce Success
KIPO са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Forrester са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Ernst & Young са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Digital Marketing Group са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
perppeto са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
botcom са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
petmall са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
argent са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
НАП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
КЗП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
КЗЛД са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
eurotone consulting са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Иванка Могилска е лектор в бизнес програмата E-commerce Success
phyre са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Фрамар са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
REBRAND са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
golden vision са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
The Sales House