ЗА МОДУЛА E-COMMERCE REGULATIONS

Модулът се състои от 6 ключови теми.

Модулът E-COMMERCE REGULATIONS ще Ви запознае със законовата база и регулаторната рамка за всеки онлайн магазин, киберсигурността за електронни магазини, търговското и авторското право и патентите. Ще получите точна и ясна информация за регулаторните изисквания, директиви и регламенти за продажбите на крайни потребители по Интернет, какво трябва да направите за да отговаря Вашият електронен магазин на правните изисквания, как да защитите информацията и бизнеса си в Интернет, препоръки и примери от утвърдени експерти.

Шестте теми в модула са: правна регламентация на продажбите по Интернет на крайни потребители; какво трябва да залегне в общите условия на един електронен магазин; защита на личните данни, бисквитки (GDPR); новият регламент на ЕС за геоблокирането; киберсигурност за електронни магазини и търговско право, авторско право и патенти.

ТЕМИТЕ В МОДУЛА E-COMMERCE REGULATIONS

Правна регламентация на продажбите по Интернет на крайни потребители

Темата ще Ви запознае с правните аспекти на онлайн търговията: онлайн продажба на стоки и услуги на крайни потребители – основни нормативни изисквания и законови изменения (Закон за защита на потребителите, Директива за правата на потребителите), най-често срещани нарушения и санкции при договори от разстояние, разваляне на договор за продажба – връщане на парите и срокове, нова сделка за потребителите, алтернативно решаване на спорове. Примери и казуси.

Какво трябва да залегне в общите условия на един електронен магазин

Ще научите важните неща, които пазят интереса на е-търговеца, специалните закони, на които трябва да отговарят общите условия на електронния магазин, специални клаузи в условията, правото на информация, какво трябва да съдържат общите условия на един електронен магазин.

Защита на личните данни, бисквитки (GDPR)

Темата ще Ви запознае с важните неща, които трябва да знаете и да направите във връзка със защитата на личните данни. Какво са лични данни и чувствителни лични данни, какви са принципите на GDPR, съгласието като правно основание за обработка на данните, валидност на дадено съгласие, примери. Какво трябва да съдържа „декларацията за поверителност и бисквитки“?

Новият регламент на ЕС за геоблокирането

Темата ще Ви запознае с целта на „Регламента относно блокирането на географски принцип“ и практиките, използвани от онлайн продавачите, за ограничаване на трансграничните онлайн продажби въз основа на гражданството, местопребиваването или мястото на установяване, какво включват тези практики и какво трябва да предприеме един електронен магазин да отговори на регламента. Примери.

Киберсигурност за електронни магазини

Ще научите какво трябва да направи един електронен магазин и какви средства да използва, за да гарантира сигурността на електронния магазин в Интернет пространството.

Търговско право, авторско право и патенти

Темата е посветена на закрилата на интелектуалната собственост, как може да защите правата си и защо е важно това за бизнеса Ви, с много примери от практиката спо един лесен и достъпен начин на поднасяне на информацията.

МОДУЛЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕСИ

В сферата на производството, търговията и услугите.

ПРЕДПРИЕМАЧИ

В сферата на В2В и B2C електронната търговия за продукти и услуги.

СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ

В сферата на изкуството, ръчните занаяти, дизайн, музика, фрийлансъри.

ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

  • Практическо обучение, концентрирано в 2 дни по 8 часа, с полезна инфомация, която да разберете и да приложите веднага в практиката.

  • Пряк достъп до лектори с богат практически опит и знания, с които да обсъждате идеите си по време на обучението и да получавате безплатни консултации и насоки.

  • Задълбочен метод на обучение, в което ще получите подробни презентации, практически примери и допълнителни ресурси за Вашата самоподготовка.

  • Приложими изпреварващи знания и споделен опит, трупан с години от утвърдени практици в своята област.

  • Добавена стойност от менторите за всеки един от Вас, за да приложите наученото във Вашия собствен е-комерс проект.

ТЕМИТЕ В МОДУЛА

21 декември 2019 год.
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ ПО ИНТЕРНЕТ НА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
КЗП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
21 декември 2019 год.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕДИН ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Кои са важните неща, които пазят интереса на е-търговеца? Кои са специалните закони, на които трябва да отговарят общите условия на електронния магазин?  Какви са специалните клаузи в условията? Правото на информация и какво трябва да съдържат общите условия?

JNN Consult са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
21 декември 2019 год.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, БИСКВИТКИ (GDPR)

Кои са важните неща, които трябва да знаете и да направите? Какво са лични данни и чувствителни лични данни? Какви са принципите на GDPR? Съгласието като правно основание за обработка на данните. Каква е валидността на дадено съгласие, примери. Какво трябва да съдържа „Декларацията за поверителност и бисквитки“?

КЗЛД са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
11 януари 2020 год.
НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ЗА ГЕОБЛОКИРАНЕТО

Каква е целта на „Регламента относно блокирането на географски принцип“? Какви са некоректните практики, използвани от онлайн продавачите, за ограничаване на трансграничните онлайн продажби въз основа на гражданството, местопребиваването или мястото на установяване? Какво включват тези практики? Какво трябва да предприеме един електронен магазин за да отговори на регламента? Примери.

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
11 януари 2020 год.
КИБЕР СИГУРНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
SoCyber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
11 януари 2020 год.
ТЪРГОВСКО ПРАВО; АВТОРСКО ПРАВО; ПАТЕНТИ
eurotone consulting са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КОГА СТАРТИРА МОДУЛЪТ ?

Модулът E-COMMERCE REGULATIONS стартира на 21.12.2019 /събота/ в 10:00 часа.

С КАКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Е МОДУЛЪТ?

Модулът E-COMMERCE REGULATIONS е с продължителност от 10:00 до 18:00 часа на 21.12.2019 /събота/ и от 10:00 до 18:00 часа на 11.01.2020 /събота/ с един час обедна почивка за обяд.

КОГА И КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението по модула E-COMMERCE REGULATIONS ще се провежда в зала 420 на Стопанския факултет на Софийския университет на адрес: София, бул. Цариградско шосе 125, 1113 IV км.

КАКВА Е ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ?

Формата на обучението по модула E-COMMERCE REGULATIONS е само присъствена. Получавате и персонална помощ и съдействие от лекторите и менторите, участвате в дискусиите и brainstorming сесиите, ставате част от общността, срещате хора като Вас и си помагате взаимно.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА МОДУЛЪТ?

Цената на модула E-COMMERCE REGULATIONS е 180 лв. без начислен ДДС.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША?

Записването за модула E-COMMERCE REGULATIONS се осъществява като кликнете на бутона “Запишете се за модула“ и следвате стъпките. След получаване на потвърждение за регистрация, ще получите проформа-фактура и след успешно плащане Вашето място за участие ще бъде потвърдено.

ЩЕ ПОЛУЧА ЛИ СЕРТИФИКАТ?

Ще получите официално Удостоверение за успешно преминат модул E-COMMERCE REGULATIONS от Фондация „Е-комерс Съксес“ и сертификат „Експерт“ от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА).