ПРОГРАМА

ВСИЧКИ ЗАНЯТИЯ ОТ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА „E-COMMERCE SUCCESS“ СЕ ПРОВЕЖДАТ В СЪБОТА ОТ 10:00 ЧАСА


ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНИТЕ МОДУЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И В НЕДЕЛЯ


Организаторите си запазват право да внасят промени в дати на лекциите и да добавят още теми в програмата на обучението.

E-COMMERCE SUBSTRUCTURE

26 октомври 2019 год.

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В Е-COMMERCE

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

Е-COMMERCE СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

БИЗНЕС МОДЕЛИ В E-COMMERCE

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

E-COMMERCE PLANNING AND FINANCING

ЧАСТ I / БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

ЧАСТ II / ПЛАНИРАНЕ НА ФИНАНСИТЕ

ЧАСТ III / ТЕХНОЛОГИЧНО ПЛАНИРАНЕ

КОМПАНИИ ЛЕКТОРИ В МОДУЛА

m-LAB са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
phyre са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ICN.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
e-commerce-success-social-home
Mastercard са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
awaton са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Софийски университет
golden vision са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Ernst & Young са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
DHL са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ИАНМСП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
gombashop.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
ЕКОНТ са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

БИЗНЕС МОДУЛ: E-COMMERCE REGULATIONS

КОМПАНИИ ЛЕКТОРИ В МОДУЛА

КЗП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
JNN Consult са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
SoCyber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
КЗЛД са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
eurotone consulting са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

E-COMMERCE CREATIVE AND CONTENT

ПЛАНИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

18 януари 2020 год.

ИДЕНТИЧНОСТ: ИЗБОР НА ЛОГО, ЦВЕТОВЕ И ПОСЛАНИЕ

eDesign са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

FACEBOOK

Вълчанова e лектор в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE

Вълчанова e лектор в бизнес програмата E-commerce Success

25 януари 2020 год.

VIBER

Viber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

INSTAGRAM

Digital-Marketing-Group-200x100

БЛОГ

Иванка Могилска е лектор в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИКУМ / 01 февруари 2020 год.

ИДЕНТИЧНОСТ: ИЗБОР НА ЛОГО, ЦВЕТОВЕ И ПОСЛАНИЕ

eDesign са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРОДУКТОВА ФОТОГРАФИЯ

E-commerce Success Foundation

ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ, СЦЕНАРИЙ И КОМПОЗИЦИЯ

E-commerce Success Foundation

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

08 февруари 2020 год.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО (SEO) – ONSITE ОПТИМИЗАЦИЯ

serpact са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

SEO – LINK BUILDING

KIPO са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

E-COMMERCE OMNI-CHANNEL MARKETING

ONLINE MARKETING

22 февруари 2020 год.

How to set up Google console

serpact са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ / ЧАСТ I

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ / ЧАСТ Ii

BEA

29 февруари 2020 год.

FACEBOOK ЕКО-СИСТЕМА

Digital-Marketing-Group-200x100

FACEBOOK ADVANCED

Digital-Marketing-Group-200x100

TIK TOK

tiktok

07 март 2020 год.

GOOGLE ЕКО-СИСТЕМА

acceladigital-250x125-200x100

GOOGLE ADVANCED

acceladigital-250x125-200x100

GOOGLE ADS

acceladigital-250x125-200x100

14 март 2020 год.

ВИДЕОМАРКЕТИНГ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

EMAIL MARKETING

WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

AFFILIATE / FUSION MARKETING

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИКУМ / 21 март 2020 год.

FACEBOOK

Digital-Marketing-Group-200x100

FACEBOOK RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

EMAIL MARKETING

WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

28 март 2020 год.

GOOGLE RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

LINKEDIN ЕКО-СИСТЕМА

httpool-linkedin

LINKEDIN RETARGETING

httpool-linkedin

04 април 2020 год.

ДИСПЛЕЙ РЕКЛАМА

argent са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЕМАГ МАРКЕТПЛЕЙС

emag са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

AMAZON / EBAY / ALIBABA

E-commerce Success Foundation

ПРАКТИКУМ / 11 април 2020 год.

FACEBOOK RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЕМАГ МАРКЕТПЛЕЙС

emag са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

OFFLINE MARKETING

18 април 2020 год.

OUTDOOR

REBRAND са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

PRINT

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

TV & RADIO

The Sales House

E-COMMERCE CUSTOMER EXPERIENCE

25 април 2020 год.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Forrester са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПЕРСОНАЛИЗИРАН Е-КОМЕРС

perppeto са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЧАТБОТИ, АВТОМАТИЗИРАНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И РАЗГОВОРЕН AI

botcom са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

02 май 2020 год.

ОМНИЧЕНЪЛ ПРЕЖИВЯВАНЕ

petmall са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРОГРАМИ ЗА ЛОЯЛНОСТ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ДОСТАВКАТА

E-commerce Success Foundation

E-COMMERCE MEASUREMENT AND EFFICIENCY

09 май 2020 год.

GOOGLE ANALYTICS

seomax са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ADWORDS REPORTING

acceladigital-250x125-200x100

FACEBOOK INSIGHT

Digital-Marketing-Group-200x100

16 май 2020 год.

GOOGLE DOUBLE CLICK

seomax са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

MAILCHIMP / GETRESPONSE

WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

KPI WORKSHOP

E-commerce Success Foundation