ПРОГРАМА | гр. ПЛОВДИВ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

Limacon

ВСИЧКИ ЗАНЯТИЯ ОТ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА „E-COMMERCE SUCCESS“ СЕ ПРОВЕЖДАТ В СЪБОТА ОТ 10:00 ЧАСА


ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНИТЕ МОДУЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И В НЕДЕЛЯ


Организаторите си запазват право да внасят промени в дати на лекциите и да добавят още теми в програмата на обучението.

E-COMMERCE SUBSTRUCTURE

02 ноември 2019 год.

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В Е-COMMERCE

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

Е-COMMERCE СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

БИЗНЕС МОДЕЛИ В E-COMMERCE

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

E-COMMERCE PLANNING AND FINANCING

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

09 ноември 2019 год.

ИЗБОР НА ПАЗАРИ И ПРОДУКТИ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА (REQUIREMENTS ENGINEERING)

Софийски университет

СЕГМЕНТИРАНЕ И ТАРГЕТИРАНЕ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

16 ноември 2019 год.

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА / ПРАКТИКА

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА / ПРАКТИКА

JNN Consult са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

МАРКЕТИНГ ПОЗИЦИОНИРАНЕ И РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ

m-LAB са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

МАРКЕТИНГ ПОЗИЦИОНИРАНЕ И РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ / ПРАКТИКА

m-LAB са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПЛАНИРАНЕ НА ФИНАНСИТЕ

23 ноември 2019 год.

ДИГИТАЛНИ ПЛАЩАНИЯ - ПОЛЗИ, СИГУРНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПОСЛЕДНИ ТЕНДЕНЦИИ / ЧАСТ I

phyre са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ДИГИТАЛНИ ПЛАЩАНИЯ - ПОЛЗИ, СИГУРНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПОСЛЕДНИ ТЕНДЕНЦИИ / ЧАСТ II

Mastercard са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

СЧЕТОВОДНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ – СПЕЦИФИКА

НАП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

30 ноември 2019 год.

БАНКИ | УСЛОВИЯ | ЛИХВИ | КРЕДИТИ

E-commerce Success Foundation

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

Ernst & Young са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ИАНМСП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ТЕХНОЛОГИЧНО ПЛАНИРАНЕ

07 декември 2019 год.

ГОТОВИ РЕШЕНИЯ И SAAS ПЛАТФОРМИ

gombashop.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ИЗГРАЖДАНЕ НА САЙТ – СТЪПКА ПО СТЪПКА

ICN.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

РЕШЕНИЯ СЪС SYLIUS, MAGENTO, WOOCOMMERCE, OPENCART, PRESTASHOP И ДР.

awaton са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

14 декември 2019 год.

ЛОГИСТИКА, ФУЛФИЛМЪНТ И ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА ДОСТАВКИ - ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

DHL са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЛОГИСТИКА, ФУЛФИЛМЪНТ И ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА ДОСТАВКИ - ЗА БЪЛГАРИЯ

ЕКОНТ са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Microinvest са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИКУМ / 21 декември 2019 год.

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С GOMBASHOP.BG

gombashop.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА СЪС SITEBUILDER НА ICN.BG

ICN.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С ОНЛАЙН МАГАЗИН

ЕКОНТ са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

E-COMMERCE REGULATIONS

11 януари 2020 год.

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ ПО ИНТЕРНЕТ НА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

КЗП са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕДИН ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

JNN Consult са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, БИСКВИТКИ (GDPR)

КЗЛД са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

18 януари 2020 год.

НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ЗА ГЕОБЛОКИРАНЕТО

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

КИБЕР СИГУРНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

SoCyber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ТЪРГОВСКО ПРАВО; АВТОРСКО ПРАВО; ПАТЕНТИ

eurotone consulting са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

E-COMMERCE CREATIVE AND CONTENT

ПЛАНИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

25 януари 2020 год.

ИДЕНТИЧНОСТ: ИЗБОР НА ЛОГО, ЦВЕТОВЕ И ПОСЛАНИЕ

eDesign са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

FACEBOOK

Вълчанова e лектор в бизнес програмата E-commerce Success

INSTAGRAM

E-commerce Success Foundation

01 февруари 2020 год.

VIBER

Viber са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE

E-commerce Success Foundation

БЛОГ

Иванка Могилска е лектор в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИКУМ / 02 февруари 2020 год.

ИДЕНТИЧНОСТ: ИЗБОР НА ЛОГО, ЦВЕТОВЕ И ПОСЛАНИЕ

eDesign са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРОДУКТОВА ФОТОГРАФИЯ

E-commerce Success Foundation

ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ, СЦЕНАРИЙ И КОМПОЗИЦИЯ

E-commerce Success Foundation

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

22 февруари 2020 год.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО (SEO) – ONSITE ОПТИМИЗАЦИЯ

serpact са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

SEO – LINK BUILDING

KIPO са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВИЗУАЛНИТЕ РЕСУРСИ ФОТО И ВИДЕО

E-commerce Success Foundation

CASE STUDIES / NETWORKING

08 февруари 2020 година

Два дни сред природата в неформална обстановка, обучаеми от София и Пловдив, заедно със своите ментори и лектори, ще обменят идеи, планове и успехи.

В рамките на кампуса ще има представители на успешни онлайн бизнеси, които ще споделят своята история и пътя си към успеха.

Фрамар са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
vikiwat са лектори в бизнес програмата E-commerce Success
estetiko

E-COMMERCE OMNI-CHANNEL MARKETING

ONLINE MARKETING

29 февруари 2020 год.

СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

INBOUND VS OUTBOUND MARKETING

BEA

MOBILE MARKETING

E-commerce Success Foundation

07 март 2020 год.

FACEBOOK ЕКО-СИСТЕМА

Digital Marketing Group са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

FACEBOOK ADVANCED

Digital Marketing Group са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

INSTAGRAM

E-commerce Success Foundation

14 март 2020 год.

GOOGLE ЕКО-СИСТЕМА

acceladigital са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE ADVANCED

acceladigital са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

LINKEDIN ЕКО-СИСТЕМА

E-commerce Success Foundation

21 март 2020 год.

ВИДЕОМАРКЕТИНГ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

EMAIL MARKETING

WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

AFFILIATE / FUSION MARKETING

Българска Е-комерс Асоциация са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРАКТИКУМ / 28 март 2020 год.

FACEBOOK

Digital Marketing Group са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE ADS

acceladigital са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

EMAIL MARKETING

WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

04 април 2020 год.

FACEBOOK RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

LINKEDIN RETARGETING

E-commerce Success Foundation

11 април 2020 год.

ДИСПЛЕЙ РЕКЛАМА

argent са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЕМАГ МАРКЕТПЛЕЙС

emag са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

AMAZON / EBAY / ALIBABA

E-commerce Success Foundation

ПРАКТИКУМ / 18 април 2020 год.

FACEBOOK RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

GOOGLE RETARGETING

sem.bg са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЕМАГ МАРКЕТПЛЕЙС

emag са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

OFFLINE MARKETING

25 април 2020 год.

OUTDOOR

REBRAND са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

PRINT

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

TV & RADIO

The Sales House

E-COMMERCE CUSTOMER EXPERIENCE

02 май 2020 год.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Forrester са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПЕРСОНАЛИЗИРАН Е-КОМЕРС

perppeto са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ЧАТБОТИ, АВТОМАТИЗИРАНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И РАЗГОВОРЕН AI

botcom са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

09 май 2020 год.

ОМНИЧЕНЪЛ ПРЕЖИВЯВАНЕ

petmall са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПРОГРАМИ ЗА ЛОЯЛНОСТ

Софийски университет са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ДОСТАВКАТА

E-commerce Success Foundation

E-COMMERCE MEASUREMENT AND EFFICIENCY

16 май 2020 год.

GOOGLE ANALYTICS

seomax са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

ADWORDS REPORTING

acceladigital са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

FACEBOOK INSIGHT

Digital Marketing Group са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

23 май 2020 год.

GOOGLE DOUBLE CLICK

seomax са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

MAILCHIMP / GETRESPONSE

WebCode са лектори в бизнес програмата E-commerce Success

KPI WORKSHOP

E-commerce Success Foundation