КОНТАКТИ

E-commerce Success Foundation

ФОНДАЦИЯ Е-КОМЕРС СЪКСЕС

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 125
Вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 205526045

Лице за контакт: Николай Бакалов – Председател на Съвета на Фондацията

тел.:  0893 775 668

e-mail: info@e-success.bg

уеб сайт: www.e-success.bg